Korku İmparatorluğu Hayatın anlamı KUR’AN ÖĞRETİSİ: Eşitlik ve Sınıfsız Toplum Ahali Yayıncılık

Put ve Putperestlik


Put- gerçekte, özde, fıtratta, doğalda olmayan bir şeyin, topluma ya da bireye ölçü olarak kabul ettirilmiş olmasıdır. Bunlar (kanaat, kanun, kurum, gelenek, töre, din, yasa, etik… vs.) her toplumsal yapıda kendini farklı biçimlerde var edebilirler.
Günümüz toplumlarının sosyolojisinin belirleyici yapı taşları (putları) başta din, otorite, sermaye ve ulus’tur.  Elbette bunların alt yapısında olan unsurlar bu dinamiklerin ortaya çıkardığı sonuçlarda belirleyici olmaktadır.

Korku İmparatorluğu (Kapitalizm)


“Kişi gelecekte eziyet çekeceği için korkuyorsa, şu anda korkusundan eziyet çekmeye başlamıştır bile.”
Korkuların en saçma olanı gelecek korkusudur, zaten bu korku aslına bakılırsa olmayandan korkmak demektir. Sonuçta gelecek korkuları var olan tek an olan şimdiki an’ın korkusu olarak kendini var eder ve gelecekte ne olacağı belli olmayan ihtimallerin, kişiye hiçbir anını korkusuz geçirmemesini sağlayan iğrenç bir armağan sunar.

Hayatın Anlamı


Hayatı, yaşamı, varoluşu anlama, hikmetini kavrama çabası tamamıyla anlamsız bir ön bilginin yansımasıdır.
Neden mi?  Bakalım şimdi;
Anlam bilinçle birlikte kendini var eder, bilinç olmaksızın anlamsızlık kaçınılmazdır.Yani hazır bir anlamı yoktur hayatın, biz ne yapar ne eder nasıl bir anlam yüklersek hayatımızın anlamı o olur.

KUR’AN ÖĞRETİSİ: Eşitlik ve Sınıfsız Toplum


İslam dininin öğretisinin temelini oluşturan olgu, eşitlik ve sınıfsız toplum projesidir. Bu hakikattir, gerçeğin ta kendisidir, aklını kullananlar için elbet.
“O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.” (Yunus 100)
Kur’an ve Akıl:
Bu hakikatleri anlayabilmenin birinci yolu metafizik yanılgı zindanlarını parçalayıp,

Sisteminizi Değil Dininizi Değiştirin


Parlamenter sistemin bozukluklarını anlatıp duruyorlar.

Neymiş efendim 'Başkanlık Sistemi bu sorunlara çözüm olacak'mış!
Başkanlık sistemi neleri düzeltecekmiş biliyor musunuz?

Milletvekilleri, Parti Başkanlarına olan bağlılıklarından kurtulacak ve özgür kararlara imza atabileceklermiş. Şimdiye kadar bağımlılarmış yani!!!
(bu bağımlılığın kaynağını kurutmayı hiç düşünmezsiniz değil mi?)